Dây Thuê Bao Trong Nhà

Dây Thuê Bao Trong Nhà

Dây Thuê Bao Trong Nhà

Dây Thuê Bao Trong Nhà

Dây Thuê Bao Trong Nhà
Dây Thuê Bao Trong Nhà
slider0 slider1 slider2

Dây Thuê Bao Trong Nhà

Thông tin tóm tắt sản phẩm

iêu chuẩn áp dụng: TCVN 8238 – 2009

 

Số đôi dây :

Công suất

Đường kính dây dẫn (mm)

0,4

0,5

Số đôi dây trong cáp

1 - 2

 
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1370

Cấu Trúc

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Đặc tính điện khí ở 20oC

Kích thước dây dẫn 

(mm)

Điện trở dây dẫn

 (W/km)

Điện dung

( nF/km)

Điện trở mất cân bằng

%)

Điện trở cách điện

( MW.KM )

Điện áp đánh thủng

M/Aver

M/Ex

M/Aver

M/Ex

0,5 ± 0.01

≤ 88.7

 

≤ 93.5

≤ 55

≤ 1.5

 

≤ 5.0

≥ 15.000

≥ 5

 

Đặc tính cơ lý

STT

Tiêu chuẩn

Đơn vị

0,4mm

0,5mm

1

Độ giãn dài của dây dẫn

%

≥ 12

≥ 15

2

Cường độ lực kéo đứt của dây dẫn

Kgf/mm2

≥ 20

3

Độ giãn dài của vỏ bọc dây dẫn

%

≥ 400

4

Cường độ lực kéo đứt của vỏ bọc dây dẫn

Kgf/mm2

≥ 1.2

Sản phẩm  khác

Kinh Doanh Phone: 0888629339 Yahoo Skype